تشک ابری ارزان

تشک های ابری نرم هستند و همین هم سبب بیماری های عضلانی و استخوانی در افراد می گردد . همانطور که استفاده از تشک های نرم توصیه نمی شود تشک های خیلی سفت نیز بستری راحت به شمار نمی روند بهتر است تشک را مطابق با فرم بدنتان تهیه فرمایید . تشکی مناسب شماست که با فشار بر روی آن سطحش به اندازه ۲ سانتی متر به سمت پایین جابه جا شود .

تشک های ابری ارزان قیمت هستند و در کوتاه مدت می توان از آن ها استفاده کرد , این تشک ها در ابعاد متفاوتی تولید می شوند و به همین دلیل هم افراد با قد و سنین متفاوت می توانند ار آن استفاده کنند .