مشخصات تشک خوب

از لازمه های یك خواب رویایی برخورداری از سرویس خواب مناسب است كه در این میان "تشك" حرف اول را می زند…

تشک مناسب وزن بالا


دنیای محصولات خواب كاملاً فریبنده است و ما قصد داریم راز و رمز آنرا برای شما بگشاییم. همه افراد پس از سپری كردن یك روز پركار و شلوغ در آرزوی یك خواب راحت و آسوده هستند. از لازمه های یك خواب رویایی برخورداری از سرویس خواب مناسب است كه در این میان "تشك" حرف اول را می زند.

 

 

 

چه موقع نیاز به یك تشك جدید دارم؟

 

 

برخی از نشانه هایی كه خبر از لزوم تهیه یك تشك جدید می دهند، به شرح زیر می باشند:

 

 

  • وقتی از خواب بیدار می شوید درد خفیفی را در كمر خود احساس می كنید و تصور می كنید كه از نظر فیزیكی به اندازه كافی استراحت نكرده اید.

 

 

  • در خانه فامیل و دوستان و یا اتاق های هتل خیلی بهتر و راحتتر از خانه خود می خوابید.

 

چگونه یک تشک مناسب انتخاب کنیم؟

  • تشك شما دچار سائیدگی و پارگی های قابل رویت است.


 

  • فرو رفتگی و برآمدگی های ناخوشایندی در تشكتان ایجاد شده.